Đặc khu

FB Huy Đức

1-6-2018

Ảnh: internet

Nước có hơn 63 tỉnh thành, dân hơn 90 triệu. Ân huệ thiên nhiên vốn đã không công bằng, nay không lẽ Quốc hội lại chỉ dành đặc quyền cho 3 nơi.

Cái thời Đặng Tiểu Bình làm Thâm Quyến là bởi chính trị Trung Quốc khi đó chưa cho phép “thị trường”. Thành công của Thâm Quyến có vai trò thị phạm cho những bước đi cải cách về chính sách. Nay, thay vì đặc khu, lẽ ra Chính phủ & Quốc hội nên cải thiện môi trường kinh doanh cho cả nước. Cái gì đang cản trở người dân làm ăn, cái gì đang làm cọc cạch cỗ xe kinh tế thị trường… thì nhanh nhanh gỡ bỏ.

Trước hết, Chính phủ nên quay trở lại với hành động có ý nghĩa nhất từ đầu nhiệm kỳ của mình: huỷ bỏ các điều kiện kinh doanh (đang sử dụng công cụ hành chánh can thiệp vào các quan hệ dân sự, kinh tế); phát hiện và ngăn chặn nguy cơ xuất hiện các điều kiện kinh doanh trong các dự án luật mới (Dự luật An Ninh Mạng là ví dụ).

Tiếp đó, nên sửa đổi chính sách đất đai. Cho dù đặc khu hay ở đâu trên lãnh thổ VN, ưu đãi đặc biệt nhất với một nhà đầu tư nước ngoài cũng chỉ có thể ngang bằng với những gì mà người dân và các nhà đầu tư VN được hưởng.

Nếu “định hướng xã hội chủ nghĩa” vẫn còn tác dụng như thuốc an thần thì quý vị cứ xài. Nhưng, thay vì “lấy quốc doanh làm chủ đạo”, phải lấy “hiệu quả nền kinh tế làm chủ đạo”. Tất cả những doanh nghiệp nhà nước làm ăn kém hiệu quả phải được dẹp ngay. Về lâu dài, không chỉ quân đội, công an mà nhà nước phải từ bỏ vai trò kinh doanh (chỉ làm những dịch vụ công mà khu vực tư không chịu làm”.

Điều kiện tự nhiên đã làm cho các địa phương phát triển không đồng đều. Dân chúng có nơi đã có thể làm giàu, có nơi không tiếp cận được những phúc lợi căn bản nhất. Nên có những chính sách để rút bớt khoảng cách vùng miền đó thay vì tập trung nguồn lực vào những nơi mà không cần chính sách gì các nhà đầu tư đã ùn ùn mang tiền tới (như Vân Đồn, Phú Quốc…).

PS: Trước đây, theo Luật 2003, Campuchia cũng cho người nước ngoài thuê đất 90 năm; Trung Quốc và Việt Nam đã lấy khá nhiều đất của người Campuchia. Năm 2016, CPC sửa luật, chỉ cho người nước ngoài thuê đất 50 năm, hết thời hạn đó, nếu có nhu cầu có thể được xét cho thuê lại, tối đa là thêm 40 nữa. Luật này hồi tố nên các doanh nghiệp VN, chủ yếu ồ ạt thuê đất năm 2010, thời hạn 70, 90 năm, nay bị giảm xuống 50 năm (tức là chỉ còn 42 năm nữa).

Bình Luận từ Facebook