Trở lại vấn đề của Đà Nẵng và vấn đề của Bộ công an

FB Hoàng Hải Vân

18-4-2018

Cựu bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh. Ảnh: internet

Sau khi 2 ông cựu Chủ tịch TP. Đà Nẵng và ông trung tướng cựu Phó Tổng cục trưởng tổng cục tình báo Bộ Công an bị khởi tố, người ta mới thấy một cách rõ ràng những người lãnh đạo cao nhất của Đảng và chính quyền TP. Đà Nẵng bị tập đoàn mafia Vũ nhôm thao túng trong thời gian dài lâu như thế nào.

Ai từng làm việc trong bộ máy Đảng và Chính quyền TP. Đà Nẵng thời ông Nguyễn Bá Thanh đều biết rõ, Nguyễn Bá Thanh thực chất là một “ông vua” của thành phố này. Nguyễn Bá Thanh quyết tức là nghị quyết, Nguyễn Bá Thanh chỉ đạo tức là pháp luật. Thành ủy, Ủy ban nhân dân chỉ là nơi hợp thức hóa, hợp pháp hóa ý đồ riêng của Nguyễn Bá Thanh. Nguyên tắc tập trung dân chủ chẳng là cái đinh gì đối với Nguyễn Bá Thanh.

Đường dây mafia Vũ nhôm sau khi thao túng Đà Nẵng, đã từng bước vươn cái vòi bạch tuột ra các địa phương khác mà chuyện xảy ra ở Ngân hàng Đông Á chỉ là một ví dụ. Vũ nhôm vừa là công cụ của Nguyễn Bá Thanh vừa biến Nguyễn Bá Thanh thành công cụ của mình, nhưng anh ta đương nhiên không phụ thuộc vào mỗi ông Nguyễn Bá Thanh cùng đồng sự của ông Thanh.

Nhưng ông Nguyễn Bá Thanh cũng cao tay không kém. Ông còn có những đường dây khác nữa. Nếu điều tra triệt để tình trạng vi phạm đất đai ở TP. Đà Nẵng thì chắc chắn sẽ lần ra tiếp các đường dây này.

Tại thời điểm này mà ông Nguyễn Bá Thanh còn sống, thì quan chức đầu tiên ở Đà Nẵng phải bị khởi tố chính là ông Nguyễn Bá Thanh. Các ông Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến và các ông khác đương nhiên cũng bị khởi tố. Họ vừa có vai trò là công cụ của Nguyễn Bá Thanh vừa có mưu đồ riêng.

Tôi nhắc lại chuyện ông Nguyễn Bá Thanh không phải là ủng hộ việc “đào mồ” người chết ra mà xử tội. Tôi chỉ muốn nói, nếu như không làm rõ vai trò của ông Nguyễn Bá Thanh thì không thể thấy hết nguyên nhân sâu xa của vấn đề Đà Nẵng và khó có thể khôi phục lại sự hoạt động bình thường của Đảng bộ và Chính quyền Đà Nẵng sau khi triệt phá các tập đoàn tội phạm.

Và điều này nữa, một đường dây mafia được che dưới bóng của những kẻ thoái hóa biến chất trong cơ quan bảo vệ an ninh quốc gia như Tổng cục Tình báo Bộ Công an là vô cùng khó phá, bởi vì ngay cả các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước cũng có thể bị những kẻ thoái hóa biến chất trong cơ quan này vu oan giá họa mà không có chỗ để thanh minh. Vì vậy, phá được đường dây này sẽ là khâu đột phá vào các tập đoàn mafia đang lũng đoạn đất nước, nó cho thấy nước Việt Nam ta hiện nay vẫn còn có quốc pháp.

Vì vẫn còn có quốc pháp, nên vấn đề của Đà Nẵng và vấn đề của Bộ Công an nhất định phải tuân thủ các nguyên tắc pháp quyền. Ai có dấu hiệu phạm pháp phải sớm điều tra làm rõ, phạm tội tới đâu xử lý nghiêm minh tới đó với các bằng chứng có sức thuyết phục. Tuyệt đối tránh tình trạng giậu đổ bìm leo gây oan sai cho người vô tội, không chỉ trong việc thực thi luật pháp mà còn phải ngăn ngừa cả sự nghi kỵ lẫn nhau giữa các đồng nghiệp.

Sở dĩ tôi đề cập đến chuyện này vì sau khi khởi tố 2 vị cựu Chủ tịch, các cơ quan công quyền của TP. Đà Nẵng đang rơi vào trạng thái rất bất an. Đa số cán bộ, công chức Đà Nẵng đều là những người lương thiện, họ cần được hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để thi hành công vụ. Song song với việc tiếp tục điều tra xử lý những người phạm pháp, Đà Nẵng cần được Trung ương hỗ trợ để ổn định bộ máy hoạt động, nếu không thì chính người dân lại phải chịu tổn thất do tình trạng bất an gây ra.

Ở Bộ Công an thì tôi không biết có ai cảm thấy bất an hay không, nhưng đối với các cán bộ, chiến sĩ của các cơ quan của Bộ Công an nơi có các ông tướng bị bắt cũng như vậy, sai phạm của những người từng chỉ huy họ không liên quan gì đến họ, họ cũng phải được hỗ trợ để được bình an thi hành công vụ.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

Comments are closed.