ACV khinh pháp luật, Thủ tướng ơi!

FB Trung Bảo

1-3-2018

Ảnh: FB Trung Bảo

Dù cho Thanh tra Chính phủ đã kết luận việc Tổng Công ty Cảng Hàng Không VN (ACV) tổ chức thu phí ô tô vào sân bay là “vi phạm pháp luật”, việc thu phí vẫn tiếp diễn ở khắp 21 sân bay trên toàn quốc. Kết luận của Thanh tra Chính phủ đã ban hành 3 tháng, việc thu phí vẫn diễn ra bình thường. Với ACV, pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thứ để họ cười cợt khinh thường.

ACV là công ty của Bộ Giao thông Vận tải. Các tài xế phản ứng với các trạm BOT đặt sai vị trí nhưng chính các trạm thu phí ở sân bay cũng là những trạm BOT đang ngang nhiên thách thức pháp luật. Các quan chức của Bộ GTVT vu cho các tài xế phản đối các trạm BOT trên quốc lộ là “phản động” là “vi phạm pháp luật” nhưng chính những kẻ quyết giữ các trạm thu phí ở sân bay mới là kẻ phạm pháp luật rành rành. Ngang nhiên và trơ lì chà đạp khinh thường pháp luật chính là họ. Không hiểu sao việc phạm pháp vẫn diễn ra hàng ngày mà không ai chịu trách nhiệm cho dù cơ quan Thanh tra cao nhất của Chính phủ đã kết luận đầy đanh thép việc thu phí này là “vi phạm pháp luật trầm trọng”.

Bạn có tưởng tượng được mỗi ngày các trạm thu phí của ACV bỏ túi trên nửa tỷ? Và việc này kéo dài đã kéo dài suốt gần 10 năm nay. Ngang nhiên trấn lột của người dân và chà đạp luật pháp quốc gia suốt một thời gian dài như vậy mà vẫn an toàn thì chỉ có thể là ACV của Bộ GTVT. Kêu gọi người ta tuân thủ pháp luật sao đây khi một công ty thuộc một Bộ của Chính phủ vẫn khinh thường pháp luật?
Kiến tạo gì đây khi ngang nhiên cướp của người dân?

Người trấn lột đã sai pháp luật, nhưng họ ép người bị trấn lột cũng làm sai khi phải đưa tiền mới được vào sân bay. Mãi lộ ngay giữa thanh thiên bạch nhật từ năm này qua năm khác mà dám đi vu cho người khác là “phản động”. Chính những kẻ bày ra các trạm thu phí và bảo vệ cho nó hoạt động mới là phản động đúng nghĩa của từ này.

Thưa Thủ tướng, dù ông đã giao việc xử lý việc thu phí sai phạm pháp luật này cho Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình nhưng cho đến giờ này vẫn không có gì thay đổi. Thủ tướng không thể nào xây dựng được một Chính phủ Kiến tạo khi điều cơ bản nhất là Luật pháp Quốc gia vẫn đang bị một công ty như ACV xâm phạm nghiêm trọng và kéo dài. Ông hãy chứng minh đất nước này có luật pháp, thưa Thủ tướng.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Dựa vào thế lực nào mà ACV dám thách thức Thủ Tướng? ACV và EVN lợi hại thật!

Comments are closed.