Lợi ích của đảng là lợi ích của ai?

  •  
  •  
  •  
  •  

Trương Nhân Tuấn

16-8-2017

Ông Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo yêu cầu xử lý nghiêm vụ ông Trịnh Xuân Thanh. Nguồn: VNN

Ông Trọng vừa ký ban hành quy định của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn các cán bộ cao cấp. Theo đó các cán bộ này phải “tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân”…

Lãnh đạo nước nào cũng vậy, trước khi nhậm chức phải tuyên thệ trung thành với quốc gia, dân tộc; tuyên thệ phục vụ vì quyền lợi của dân tộc, của đất nước. Không có nơi nào như VN buộc cán bộ cấp cao phải “trung thành với lợi ích của đảng”.

“Lợi ích của đảng” là lợi ích của ai mà đứng trên lợi ích của quốc gia, dân tộc?

Hiến pháp qui định “đảng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội”. Vấn đề là đảng không có “tư cách pháp nhân”.

Hiến pháp qui định “đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân” chớ không qui định đảng chịu trách nhiệm trước pháp luật. Khi một chủ thể không chịu trách nhiệm trước pháp luật chủ thể đó không có “tư cách pháp nhân”.

Tức là khi chủ trương, đường lối của đảng sai, gây đổ vỡ hay thiệt hại lớn lao cho quốc gia, dân tộc… thì dân lãnh đủ chớ đảng không có trách nhiệm trước pháp luật. (Cũng như con chó, bản thân nó hay “cắn càn” nên nó có thể gây đổ vỡ thiệt hại cho người khác. Vấn đề là luật pháp không bắt con chó bỏ tù hay buộc nó bồi thường thiệt hại. Đơn giản vì con chó không có “tư cách pháp nhân”).

Nếu đảng không có “tư cách pháp nhân” thì làm gì “đảng” có “lợi ích”?

Chỉ có lợi ích của đảng viên mà lợi ích này đôi khi đối nghịch với quyền lợi của đất nước, của dân tộc. Vì vậy khi nói “lợi ích của đảng” thì ta phải phân định rõ rệt: lợi ích của đảng là lợi ích của ai?

VN có cái gọi là “dân chủ tập trung”, số ít phục tùng số đông. Cấp dưới phục tùng cấp trên. Địa phương phục tùng Trung ương. Rốt ráo lại, mọi người phải phục tùng ông Trọng. Tức là “lợi ích của đảng” trở thành “lợi ích của đồng chí Nguyễn Phú Trọng”.

Trở lại vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.

Chuyện bắt cóc Trịnh Xuân Thanh vốn là “ý chí” của ông Trọng. Nhờ cái gọi là “dân chủ tập trung”, nó trở thành “ý chí của đảng”. Cũng nhờ cái dân chủ đó nó trở thành “quyết tâm” của đảng và nhà nước.

Quy định mà ông Trọng vừa ký, cán bộ cấp cao phải “trung thành với lợi ích của đảng”, thật là đúng lúc. Nhờ nó mà ông Trọng phủi sạch mọi trách nhiệm về vụ Trịnh Xuân Thanh.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. tôi nhớ hình như có ai đó đã nói đại khái đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây