Tin Đồng Tâm: Chính quyền xã dẹp các thủ lĩnh thôn Hoành

Blog Tễu

5-8-2017

Ông Lê Đình Công, Trưởng thôn Hoành. Ông là con trai của cụ Lê Đình Kình. Ảnh: Nhà Quản lý.

Ngày 02 tháng 8 vừa qua, Ông Hoàng Thanh Hương, Chủ tịch Xã Đồng Tâm vừa ký văn bản Đình chỉ chức vụ Trưởng thôn Hoành đối với ông Lê Đình Công và Phó thôn Hoành đối với các ông Lê Đình Ba và Nguyễn Văn Doanh.Văn bản nói đình chỉ này là để phục vụ công tác tiếp tục điều tra.

Ngay lập tức, người dân thôn Hoành kéo lên UBND xã để chất vấn nhưng bị từ chối vì họ chỉ làm theo lệnh trên.

Ông Lê Đình Công, Trưởng thôn Hoành là con trai của Cụ Lê Đình Kình.

Mời tham khảo: Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố:

Điều 6. Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố được hưởng phụ cấp hàng tháng; căn cứ hướng dẫn của Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức phụ cấp hàng tháng đối với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; được miễn lao động công ích trong thời gian công tác; được cử đi huấn luyện, bồi dưỡng những kiến thức cần thiết.

Trưởng thôn, phó thôn, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẽ được khen thưởng; không hoàn thành nhiệm vụ, có vi phạm khuyết điểm, không được nhân dân tín nhiệm thì tuỳ mức độ sai phạm sẽ bị phê bình, cảnh cáo, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cho thôi chức hoặc truy cứu trách nhiệm theo pháp luật. Ban công tác Mặt trận và cử tri đề nghị hội nghị chủ hộ hoặc cử tri đại diện hộ xem xét miễn nhiệm, bãi nhiệm. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét quyết định hình thức kỷ luật phê bình, cảnh cáo hoặc cho thôi chức đối với trưởng thôn, phó thôn, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố.

Phản bác văn bản trên ở những điểm sau:

– Chủ tịch UBND xã không có thẩm quyền “tạm thời ngừng giao nhiệm vụ điều hành” đối với Trưởng thôn Hoành, chỉ có thẩm quyền “kỷ luật phê bình, cảnh cáo hoặc cho thôi chức”.

– Các hình thức kỷ luật mà Chủ tịch UBND xã quyết định phải dựa trên “có vi phạm khuyết điểm, không được nhân dân tín nhiệm” chứ không thể vì lý do “phục vụ công tác điều tra, củng cố hồ sơ”.

– Việc bãi nhiệm, miễn nhiệm chỉ được thực hiện sau khi Ban Công tác Mặt trận tổ chức hội nghị chủ hộ, cử tri và tiến hành bỏ phiếu, bởi lẽ Trưởng thôn là “do nhân dân trực tiếp bầu“, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã chỉ “ra quyết định công nhận”. Trưởng thôn không phải cấp dưới trực tiếp của Chủ tịch UBND xã nên không thể bị cho thôi chức mà không có quyết định miễn nhiệm từ hội nghị cử tri, chủ hộ.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây