Trịnh Xuân Thanh đã làm ‘liên lụy’ đến những lãnh đạo cấp cao nào?

Nhà Đầu Tư

Đức Tùng

31-7-2017

Vì liên quan hoặc liên đới đến Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Xây lắp dầu khí (PVC), nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao đã dính án kỷ luật, trong đó có người đương chức, người đã về hưu.

Ông Đinh La Thăng, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM

Từ ngày 24 đến 26/4, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTƯ) đã họp kỳ thứ 14. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Theo thông cáo báo chí về kỳ họp của UBKTTƯ, ông Đinh La Thăng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn PVN chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐTV Tập đoàn PVN trong giai đoạn 2009 – 2011.

Ông Đinh La Thăng. Ảnh: internet

Trong đó, chịu trách nhiệm trong việc HĐTV ban hành một số nghị quyết, quyết định chỉ định nhiều gói thầu với tổng giá trị lớn, vi phạm các nghị định của Chính phủ; tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho chỉ định nhiều gói thầu không bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Chấp thuận cho PVC được miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng đối với công trình, dự án do Tập đoàn chỉ định cho PVC thực hiện và chấp thuận cho Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC) được miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng đối với Hợp đồng thiết kế, mua sắm, xây dựng (EPC) Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất, vi phạm Luật Đấu thầu năm 2005…

Từ những vi phạm, khuyết điểm của ông Thăng, UBKTTƯ đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền.

Ngày 7/5/2017, tại Hội nghị Trung ương V, sau khi xem xét toàn diện, khách quan, cân nhắc nhiều mặt, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XII với tỉ lệ phiếu biểu quyết rất cao (trên 90%). Hiện ông Thăng là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương

Từ ngày 17 đến ngày 21/10/2016, tại Hà Nội, UBKTTƯ đã họp kỳ thứ VII. Theo thông cáo báo chí về kỳ họp của UBKTTƯ, ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương chịu trách nhiệm chính về các vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016.

Về trách nhiệm cá nhân, ông Hoàng bị xác định thực hiện không đúng các quy định của Đảng và Nhà nước trong việc cho chủ trương tiếp nhận, bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh giữ chức Phó Chánh Văn phòng, Trưởng Văn phòng Bộ tại Đà Nẵng; Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng, Vụ trưởng, Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

Ông Vũ Huy Hoàng. Ảnh: internet

Mặc dù biết Trịnh Xuân Thanh có sai phạm, không đủ tiêu chuẩn, nhưng vẫn đồng ý với đề nghị của Tỉnh ủy Hậu Giang trong việc thuyên chuyển Trịnh Xuân Thanh về công tác tại tỉnh Hậu Giang để bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; thực hiện không đúng thẩm quyền khi đề nghị Tỉnh ủy Hậu Giang tạo điều kiện cho Trịnh Xuân Thanh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang. Báo cáo không trung thực về tình hình hoạt động của PVC và cá nhân Trịnh Xuân Thanh trước khi cấp có thẩm quyền phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đối với Trịnh Xuân Thanh.

Chỉ đạo đánh giá, quy hoạch, đề nghị phê duyệt quy hoạch thứ trưởng đối với Trịnh Xuân Thanh và một số cá nhân không đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục và tiêu chuẩn.

Từ những vi phạm, khuyết điểm nêu trên, UBKTTƯ đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Vũ Huy Hoàng.

Ngày 2/11/2016, Ban Bí thư đã họp thống nhất 100% (bằng phiếu kín) quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương trong thời gian 2011 – 2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Cũng tại Bộ Công Thương, một cán bộ cấp cao khác là Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa cũng bị xác định có vi phạm, khuyết điểm trong việc đồng ý với đề xuất tiếp nhận, bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh trái quy định; thực hiện không đúng nguyên tắc, quy định khi ký quyết định bổ nhiệm và điều động một số cán bộ. UBKTTƯ đã quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với bà Thoa.

Ông Trần Lưu Hải, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương

Từ ngày 28 – 30/11/2016, tại Hà Nội, UBKTTƯ đã họp kỳ thứ 8. Theo thông cáo báo chí về kỳ họp của UBKTTƯ, ông Trần Lưu Hải, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã thiếu trách nhiệm khi ký công văn của Ban Tổ chức Trung ương về việc cho tỉnh Hậu Giang được tăng thêm 01 Phó Chủ tịch UBND Tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 trái với kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; có khuyết điểm trong việc ký văn bản trả lời Tỉnh ủy Hậu Giang về thực hiện quy trình nhân sự tăng thêm một cấp ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Trịnh Xuân Thanh.

Ông Trần Lưu Hải. Ảnh: internet

Ông Huỳnh Minh Chắc, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2010-2015 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy trình, quy định về công tác cán bộ và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh trong việc đề nghị, tiếp nhận Trịnh Xuân Thanh từ Bộ Công thương về tỉnh Hậu Giang để giữ chức Phó Chủ tịch UBND Tỉnh và tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh.

3 thứ trưởng Bộ Nội vụ là các ông bà Trần Thị Hà, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Duy Thăng cũng bị xác định có vi phạm, khuyết điểm liên quan đến Trịnh Xuân Thanh. UBKTTƯ đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Trần Thị Hà; đề nghị Ban Bí thư Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Minh Chắc và ông Trần Lưu Hải.

Ngày 8/12/2016, Ban Bí thư đã họp và thống nhất 100% (bằng phiếu kín), quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Lưu Hải; ông Huỳnh Minh Chắc và thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Duy Thăng.

Bình Luận từ Facebook