Sức khỏe của ông Đinh Thế Huynh

Huy Đức

26-7-2017

Ông Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: internet

Từ sau Hội nghị Trung ương 5, tháng 5-2017, ông Đinh Thế Huynh chưa một lần xuất hiện trước công chúng cũng như trước các hoạt động của Đảng.

Ông cũng không tiếp xúc cử tri hay tham gia kỳ họp thứ 3 của Quốc hội. Chưa ai thấy ông trở lại làm việc sau một thời gian khá dài chữa bệnh ở Nhật và an dưỡng ở Phú Quốc.

Vì ông Đinh Thế Huynh là người đứng thứ 5 trong số những người có ảnh hưởng nhất đến các quyết sách quốc gia nên công chúng có quyền biết tình hình sức khỏe và năng lực ra các quyết định của ông.

Ban bí thư nên có một thông báo về sự vắng mặt của ông Huynh. Sức khỏe của lãnh đạo không phải là bí mật quốc gia. Cần tạo ra tiền lệ công khai trước dân, trước Đảng.

___

Mời xem lại thông tin gần đây nhất về ông Đinh Thế Huynh: Hội nghị Trung ương 5: Câu hỏi lớn của Tổng Bí thư (ĐV). – Thông cáo báo chí về ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (ND).

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây