Trang chủ Bài Trên Mạng Việt Nam: Hãy Trả Tự do cho Blogger “Mẹ Nấm”

Việt Nam: Hãy Trả Tự do cho Blogger “Mẹ Nấm”

Human Rights Watch

28-6-2017

Blogger Mẹ Nấm mặc áo có dòng chữ: “Tự do cho Nguyễn Ngọc Già”. Ảnh: HRW/ internet

Các Vụ Bắt Giữ Và Xét Xử Nhà Hoạt Động Thể Hiện Quyết Tâm Dập Tắt Tiếng Nói Phê Bình Của Hà Nội

Bình Luận từ Facebook