Trang chủ Tags Trương Đình Tuyển

Tag: Trương Đình Tuyển

Lại suy tư về bài viết “Chuyện bây giờ mới kể về bác Trương...

Vũ Mạnh Hùng 19-7-2018 Tôi định dừng không bàn về chuyện "tấm gương" của "bác" Trương Đình Tuyển nữa, nhưng bài viết "Chuyện bây giờ mới...