Trang chủ Tags Tranh cử

Tag: Tranh cử

Tập tranh cãi để chuẩn bị tranh cử tự do

Nguyễn Quang Duy 5-10-2019 Ở Việt Nam chính trị là chuyện quốc cấm, càng cấm bà con ta càng tụm 5 tụm 7, người nói, người...