Trang chủ Tags Tranh cãi

Tag: Tranh cãi

Tập tranh cãi để chuẩn bị tranh cử tự do

Nguyễn Quang Duy 5-10-2019 Ở Việt Nam chính trị là chuyện quốc cấm, càng cấm bà con ta càng tụm 5 tụm 7, người nói, người...