Trang chủ Tags Trần Vàng Sao

Tag: Trần Vàng Sao

Trần Vàng Sao: Tôi bị bắt

9-5-2018 Để tưởng nhớ nhà thơ Trần Vàng Sao vừa qua đời chiều 9/5/2018, Tiếng Dân xin được giới thiệu lại cuốn hồi ký chui...

Trần Vàng Sao, tác giả bài thơ “Tau Chưởi”, qua đời

BBT Tiếng Dân 9-5-2018 Nhà thơ Trần Vàng Sao, tác giả của bài thơ nổi loạn "Tau Chưởi", vừa qua đời chiều 9/5/2018, hưởng thọ 77...