Trang chủ Tags Trần Thái Hòa

Tag: Trần Thái Hòa

Chửi Hàn

Trần Thái Hòa 27-2-2020 Nguyên đám có logo cờ đỏ, giành bổng lộc của dân, nhảy vào đủ tất cả các diễn đàn, chửi dân Hàn...