Trang chủ Tags Trận Phước Long

Tag: Trận Phước Long

Trận Phước Long 1975: Qua Hồi Ký…

Nguyễn Quang Duy 7-1-2019 Sau cả tháng chiến đấu, đêm 6/1/1975, binh sỹ Việt Nam Cộng Hòa rút khỏi Phước Long và núi Bà Đen, Tây...