Trang chủ Tags Trần Kiêm Đoàn

Tag: Trần Kiêm Đoàn

Suy ngẫm về trường hợp Trần Đức Anh Sơn bị khai trừ ra khỏi...

FB Trần Kiêm Đoàn 9-3-2019 Sáng nay, được tin TS. Trần Đức Anh Sơn bị khai trừ ra khỏi Đảng, chúng tôi không ngạc nhiên chút...

TS Trần Kiêm Đoàn gửi TS Nguyễn Đức Kiên về việc cho thuê đất...

Trần Kiêm Đoàn 30-5-2018 Thư gửi: Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc Hội Việt Nam Kính thưa TS. Nguyễn Đức...