Trang chủ Tags Trần Hiến Tông

Tag: Trần Hiến Tông

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 49)

Hồ Bạch Thảo 15-3-2021 Tiếp theo phần 1-48 49. Vua Trần Hiến Tông Niên Hiệu: Khai Hựu Vua Hiến Tông tên húy là Vượng, con thứ của Minh...