Trang chủ Tags Trái phiếu đô thị

Tag: Trái phiếu đô thị

Từ BOT, nhớ trái phiếu đô thị để phát triển hạ tầng

FB Lê Vinh Triển 5-12-2017 Viết cái post đề cập vài ý về BOT, đọc vài comment lại nhớ hồi có giảng thị trường trái phiếu...