Trang chủ Tags Tiên học lễ

Tag: Tiên học lễ

Truyền thống “tiên học lễ” và tư duy phản biện

Lê Học Lãnh Vân 26-11-2021 Là người ưa chuộng hoạt động thảo luận trong xã hội, tôi theo dõi tham luận của giáo sư Trần Ngọc...

Bỏ “Tiên học lễ” thì đạo đức xã hội sẽ ra sao?

Nguyễn Văn Nghệ 24-11-2021 Giải phóng miền Nam, “giải phóng” luôn cả “Tiên học lễ” ra khỏi học đường Trước ngày 30/04/1975 tất cả các phòng học...

Nho giáo và chữ Lễ có trói buộc con người, không cho sáng tạo?

Nguyễn Văn Nghệ 22-6-2019 Trong bài viết: GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm: “Giáo dục hỏng chính là do triết lý giáo dục sai lầm”, tác giả Nhật...