Trang chủ Tags Thông minh nhân tạo

Tag: Thông minh nhân tạo

Thông minh nhân tạo để kiểm soát toàn dân

Süddeutsche Zeitung Tác giả: Kai Strittmatter, Bắc Kinh Dịch giả: Nguyễn Văn Vui 10-4-2018 Công ty Sensetime ở Bắc Kinh thu vào được cả thảy 600 triệu đô...