Trang chủ Tags Thiên đường XHCN

Tag: Thiên đường XHCN

Đã thấy thiên đường…

Lò Văn Củi 8-6-2018 - Thiên đường là gì ta? Anh Bảy Thọt hỏi. Mỗi người trả lời một câu theo ý của mình. Đầu tiên là...

Thanh – Thiếu niên Việt Nam bị đảng đầu độc như thế nào?

Phạm Trần 26-10-2017 Mỗi khi có Đại hội nhiệm kỳ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đội ngũ con cái cán bộ được...

Biếm và Phiếm: Bọn “tư bản giãy chết”, chúng bay là một lũ khốn...

Đặng Phước 26-8-2017 Thời còn HS – SV, học lý luận chủ nghĩa Mác – Lê, mình chỉ hiểu một cách "mơ hồ" vể CNTB, nay...

Lừa đảo dân

FB Huỳnh Ngọc Chênh 8-8-2017 Ông Đinh Thế Huynh bị bệnh nặng phải qua Nhật chữa. Trước đó ông Phùng Quang Thanh thì đi Pháp, ông...