Trang chủ Tags Thay đổi thể chế

Tag: Thay đổi thể chế

Cơ hội để Việt Nam thay đổi thể chế

Trương Nhân Tuấn 24-5-2024 Việt Nam phải từ bỏ nguyên tắc "giữ nguyên trạng" để có thể tiến tới "tự lực tự cường"... Nguyên nhân nào khiến...

Tại sao cộng sản sợ dân giàu? 

Trung Nguyễn 18-11-2019 Sáng ngày 11/11/2019, tại buổi thảo luận tổ của Quốc hội cộng sản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã buột miệng nói một...

Trao đổi về sách “Tại sao các quốc gia thất bại”

Nguyễn Đình Cống 14-12-2018 Sách Tại Sao Các Quốc Gia Thất Bại (TSCQGTB) là một công trình nghiên cứu rất có giá trị của hai nhà...

Nên chăng lập đặc khu về thể chế?

Nguyễn Đình Cống 7-6-2018 Việc Bộ Chính trị đảng Cộng sản đề xuất lập 3 đặc khu, cho soạn thảo luật, rồi thúc ép Quốc hội...

Cải cách thể chế tại Việt Nam – Khi thay đổi không là điều...

Cafe Sách Tác giả: John Gillespie Dịch giả: Étranger Nguyen 27-10-20 Lý thuyết về nhà nước pháp quyền ra mắt năm 1991 tại Việt Nam đã mở ra những...

Trao đổi với Nguyễn Trung

Nguyễn Đình Cống 2-10-2017 Vừa qua ông Nguyễn Trung đã công bố bài viết “Cùng nhau mở con đường cải cách, đưa đất nước vào thời...