Trang chủ Tags Tạ Dzu

Tag: Tạ Dzu

Đường sống của loài người: Sử quan nhân đạo

Tạ Dzu 1-8-2019 “Đạo kỷ là sự trông về trước, ngoái về sau, đứng vào lập trường của loài người tìm đường đạo”. (Lý Đông A,...

Vấn đề của Đảng Cộng Sản Việt Nam (Phần 3)

Tạ Dzu 6-5-2018 Tiếp theo phần 1 và phần 2 Duy Vật biện chứng có hai nguyên lý cơ bản là nguyên lý về mối liên hệ...

Vấn đề của Đảng Cộng Sản Việt Nam (Phần 2)

Tạ Dzu 30-4-2018 Tiếp theo phần 1 Đâu là yếu tố quyết định đời sống con người? Tâm thức, chỉ chung các khía cạnh của trí tuệ...

Vấn đề của Đảng Cộng Sản Việt Nam (Phần 1)

Tạ Dzu 28-4-2018 “Bốn chữ tự nhiên kinh tế mâu thuẫn lẫn nhau, vì kinh tế bao giờ cũng bao hàm một thủ đoạn nhân vi,...

Xây dựng tính chính danh cho chế độ

Tạ Dzu 12-1-2018 Qua những vụ bắt giữ và xét xử Phan Văn Anh Vũ, Trịnh Xuân Thanh và Đinh La Thăng, Đảng Cộng sản Việt...