Trang chủ Tags Quyền được nói

Tag: Quyền được nói

Bản lên tiếng về quyền được nói và nghe sự thật

8-2-2018 Nhận định: 1- Nói sự thật và nghe sự thật, đó là quyền lợi và nghĩa vụ của con người cũng như của một nhà...