Trang chủ Tags Phan Phương Đạt

Tag: Phan Phương Đạt

Vũ Tam Tập: Tính thành-thực của người Nam (1924)

29-3-2023 Phan Phương Đạt: Bài viết của cụ Vũ Tam Tập (bút danh Tuấn Đình, 1896-1976) từ 100 năm trước, đến nay vẫn còn nguyên...

Benito Mussolini: Học thuyết của chủ nghĩa phát xít

Phan Phương Đạt 13-3-2023 Giới thiệu: Ngày nay đa số mọi người chỉ biết đến chủ nghĩa phát xít một cách mơ hồ, liên quan đến...

Tám luận điểm dối trá của tuyên truyền Nga

Svoboda Phan Phương Đạt, dịch 26-2-2023 Một năm trước, quân đội Nga đã tiến hành cuộc xâm lược vào Ukraina từ nhiều hướng: Phía bắc – từ...

Đọc “Chính trị và tiếng Anh” của George Orwell

Phan Phương Đạt 30-1-2023 Trong bài luận ngắn viết năm 1946, Orwell nêu quan điểm rằng ngôn ngữ bị ảnh hưởng bởi những mưu đồ chính...