Trang chủ Tags Phan Châu Trinh

Tag: Phan Châu Trinh

Cụ Phan Châu Trinh có triết lý xây dựng dân chủ!

Nguyễn Quang A 10-7-2020 Cụ Phan Châu Trinh có 5 chính sách nhất quán mà sau hơn 100 năm thấy rất khớp với các công trình...

Tôi đã đọc Marx trong hoàn cảnh nào (Diễn từ nhận “Giải Nghiên Cứu”...

Viet-Studies Lữ Phương 24-3-2018 Kính thưa Quý vị, Trước hết cho phép tôi gửi đến các vị phụ trách Quỹ Văn hoá Phan Châu Trinh lời cám ơn...

Phan Châu Trinh và Thuyết hiện đại hóa mới

Nguyễn Quang A   Bài này giới thiệu tóm tắt Thuyết Hiện đại hóa Mới và đối chiếu nó với vài tư tưởng Phan Châu...