Trang chủ Tags Phan Châu Trinh

Tag: Phan Châu Trinh

Vì sao Phan Châu Trinh chưa thành công?

Luật Khoa Nguyễn Quang A 8-2-2024 I. Tư tưởng Phan Châu Trinh Phong trào phát triển đất nước (và dân chủ hóa) do Phan Châu Trinh khởi xướng...

Nếu Phan Châu Trinh…

Nguyễn Đình Cống 17-11-2023 1. Vào đề Có nhiều bài viết ca ngợi tầm nhìn, tư tưởng của Phan Châu Trinh (PCT) với khẩu hiệu “Khai dân...

Phan Châu Trinh – Nhà Cách mạng vĩ đại nhất của VN hiện đại

Lưu Trọng Văn 24-3-2021 Hôm nay, 95 năm, ngày cụ Phan Châu Trinh ra đi (24.3.1926 - 24.3.2021). Đám tang của cụ cách đây 95 năm tại...

Cụ Phan Châu Trinh có triết lý xây dựng dân chủ!

Nguyễn Quang A 10-7-2020 Cụ Phan Châu Trinh có 5 chính sách nhất quán mà sau hơn 100 năm thấy rất khớp với các công trình...

Tôi đã đọc Marx trong hoàn cảnh nào (Diễn từ nhận “Giải Nghiên Cứu”...

Viet-Studies Lữ Phương 24-3-2018 Kính thưa Quý vị, Trước hết cho phép tôi gửi đến các vị phụ trách Quỹ Văn hoá Phan Châu Trinh lời cám ơn...

Phan Châu Trinh và Thuyết hiện đại hóa mới

Nguyễn Quang A   Bài này giới thiệu tóm tắt Thuyết Hiện đại hóa Mới và đối chiếu nó với vài tư tưởng Phan Châu...