Trang chủ Tags Phạm Khánh Chương

Tag: Phạm Khánh Chương

Buổi nói chuyện giữa luật sư và thân chủ sau ngày 01/01/2018

Phạm Khánh Chương 27-6-2017 Đây là câu chuyện xảy ra giữa vị luật sư và thân chủ sau ngày hiệu lực của Bộ Luật hình sự...

NIỀM TIN VÀ XHCN

Phạm Khánh Chương 24-06-2017 Niềm Tin là một trong nhiều yếu tố căn bản quan trọng trong đời sống con người và sinh hoạt xã hội....