Trang chủ Tags Phạm Cao Dương

Tag: Phạm Cao Dương

Từ Nhiễu Nhương đến Thiên Hạ Đại Loạn: Hãy Soi vào Thời đại Nguyễn...

Phạm Cao Dương (*) 11-6-2019 “Trong lịch sử Việt Nam từ Thế Kỷ 19 trở về trước, không có thời kỳ nào đen tối hơn thời...

Sau 44 năm: Nhìn lại thời vàng son của giáo dục VNCH trước năm...

GSTS Phạm Cao Dương 6-5-2019 Lời giới thiệu của Phạm Trần: Tôi xin chân thành cảm ơn Giáo sư, Tiến sỹ Lịch sử Phạm Cao Dương...

Nhân ngày 30 Tháng Tư: Nguy cơ mất nước vào tay Tàu là chuyên...

Phạm Cao Dương (*) 17-4-2019 “Nhà nước ta lệ thuộc không dám nói gì với Trung Quốc…” Lời Thiếu tướng CSVN Lê Duy Mật “Nhiều người đã...

Tàu nhà Minh triệt tiêu văn hóa Đại Việt như thế nào?

Phạm Cao Dương (*) 24-3-2019 (Chuyện cướp sách của ta đem về Kim Lăng) “Năm 2004 hiểm họa tái xâm lăng nước ta của người Tàu chưa...

Từ cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đến cột đồng Mã Viện và...

Mưu độc ngàn năm của người Tàu: Từ cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đến cột đồng Mã Viện và tình hình ngày...

73 Năm Nhìn Lại: Miền Nam Trong Những Ngày Định Mệnh Tháng Tám và...

Phạm Cao Dương (*) 1-9-2018 Không có lực lượng võ trang đáng kể, Việt Minh chỉ lợi dụng Thanh Niên Tiền Phong làm lực lượng xung...

73 Năm Nhìn Lại: Hai Bản Tuyên Ngôn Độc Lập, Thay Vì Một

Phạm Cao Dương (*) 22-8-2018 Trong lịch sử tranh đấu giành độc lập của dân tộc Việt Nam thế kỷ hai mươi, hai lần nước ta...

Nhân vụ ba đặc khu: Cộng Sản Việt Nam đã bắt đầu bị lệ...

Phạm Cao Dương (*) 3-7-2018 ĐỌC LẠI NHỮNG BÀI VIẾT CỦA CÁC CỐ VẤN TẦU Ở VIỆT NAM TRONG CHIẾN TRANH ĐÔNG DƯƠNG LẦN THỨ NHẤT...