Trang chủ Tags Nhập tách tỉnh

Tag: Nhập tách tỉnh

Đổi tên làng, tên xã là xóa ký ức, xóa lịch sử, hủy hoại...

Chu Mộng Long 13-4-2024 Thú thực, tôi chẳng hưởng ứng những cải cách đèn cù, nhập rồi tách, tách rồi nhập từ tỉnh, thành đến làng,...

Nhập rồi lại tách, tách rồi lại đề nghị sáp nhập!

Nguyễn Văn Nghệ 19-7-2021 Trong những ngày qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng xuất hiện thông tin là Bộ Nội vụ đưa ra...