Trang chủ Tags Nhập tách tỉnh

Tag: Nhập tách tỉnh

Nhập rồi lại tách, tách rồi lại đề nghị sáp nhập!

Nguyễn Văn Nghệ 19-7-2021 Trong những ngày qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng xuất hiện thông tin là Bộ Nội vụ đưa ra...