Trang chủ Tags Nhân Hòa

Tag: Nhân Hòa

Đánh đồng Mỹ với Trung Quốc là nối giáo cho giặc!

Nhân Hòa 11-7-2020 Việc cần làm ngay đối với thượng tướng Võ Tiến Trung chừng nào còn sống là phải sửa ngay cái triết lý khốn...