Trang chủ Tags Nguyễn Văn Ba

Tag: Nguyễn Văn Ba

Ông Trọng và hội nghị Trung ương 10

Nguyễn Văn Ba 29-5-2019 Hội nghị Trung ương 10 đi qua để lại nhiều câu hỏi lớn về 3 vấn đề gợi ý của ông Trọng....