Trang chủ Tags Nguyễn Thanh Huy

Tag: Nguyễn Thanh Huy

Sư Minh Tuệ, một biểu tượng thiện lương trong nghệ thuật

Nguyễn Thanh Huy 8-6-2024 Từ nghệ thuật, có những nhân vật bước ra đời sống. Từ đời sống, cũng có vài con người đi vào nghệ...

Sa thải cô giáo vì phát ngôn, một tiền lệ nguy hiểm, đi ngược...

Nguyễn Thanh Huy 12-8-2021 Sự việc cô giáo phát ngôn trong giờ dạy trực tuyến, nói về công tác chống dịch, dẫn đến kết quả là...