Trang chủ Tags Nguyễn Tấn Cứ

Tag: Nguyễn Tấn Cứ

Văn chương hội hè và những con cá chết

Nguyễn Tấn Cứ 27-12-2022 (Qua scandal của bà "nhà thơ của thế giới" và một số nhà thơ nhà văn của Hội nhà văn Việt Nam...

Giá của Tự Do

Nguyễn Tấn Cứ 2-9-2021 Bao nhiêu không tính được Không thể đo bằng con số thường ngày Không thể cộng không thể trừ đe dọa Không thể ban cho...

Coi vậy mà không phải vậy

Phạm Viêm Phương 30-4-2021 Đừng thấy họ làm điều này, bỏ điều nọ; chọn thái độ này, bỏ thái độ kia, công nhận hay cho phép...

Kẻ thù của nhân dân

Nguyễn Tấn Cứ 2-2-2020 Kẻ thù của nhân dân Không phải là người Không phải địch Không phải ...dịch Chính mấy ông nội nầy Không thể nào tin được Khi mấy ông...

Ngày Độc Lập

Nguyễn Tấn Cứ 1-9-2019 Được kéo lên từ những ngọn cờ Được bay lên từ những cơn gió Được dựng lên từ những cuộc chiến Được ca lên từ...

Đất nước như một quả bom

FB Nguyễn Tấn Cứ 14-7-2018 Bất cứ nơi đâu lúc nào không biết được Đất nước như quả bom chực nổ tan tành Đất nước như một giấc...