Trang chủ Tags Nguyễn Ngọc Ngạn

Tag: Nguyễn Ngọc Ngạn

Bạo chúa

Trương Nhân Tuấn 3-1-2020 Bạo chúa (tyran) không phải chỉ là sản phẩm của các chế độ "chuyên chế - tyranie", kiểu công sản như Mao...