Trang chủ Tags Nguyễn Hữu Hạnh

Tag: Nguyễn Hữu Hạnh

Điều chưa biết về chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh (Phần 3)

Nguyễn Thông 18-11-2019 Tiếp theo Phần 1 và Phần 2 Tới bài kỳ này, điều chưa biết thì tôi đã “khai” rồi, mọi người khá tỏ rồi, chỉ còn...

Điều chưa biết về chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh (Phần 2)

Nguyễn Thông 17-11-2019 Tiếp theo Phần 1 Đúng ra phải kể ngay về thầy hiệu trưởng Nguyễn Văn Năm, nhưng thôi, gác lại để sau, sợ mọi...

Điều chưa biết về chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh (Phần 1)

Nguyễn Thông 16-11-2019 Nói đến chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh nhiều người biết, lẽ đâu dám viết rằng “điều chưa biết”. Nhưng quả thật, tôi nghĩ...