Trang chủ Tags Ngô Nhật Đăng

Tag: Ngô Nhật Đăng

Đ.M chúng nó

FB Ngô Nhật Đăng 12-2-2019 "...Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Trần Hùng nhớ lại, trưa ngày 17, khi một người dân chạy đến đơn...

Bài học nào từ Trung Quốc?

FB Ngô Nhật Đăng 23-12-2018 Một cán bộ trong “Chính phủ tỉnh Quảng Tây” có lần nói với tôi trong một cuộc trao đổi nhân dịp...