Trang chủ Tags Ngô Đức Kế

Tag: Ngô Đức Kế

Tà thuyết về văn hóa

Nguyễn Đình Cống 25-11-2023 Năm 1924, cụ nghè Ngô Đức Kế (1878-1929) viết bài “Luận về chánh học cùng tà thuyết”, mở đầu như sau: “Vận...