Trang chủ Tags Ngày 19/8

Tag: Ngày 19/8

19 tháng Tám: Ngày cáo chung chế độ Cộng sản bán nước!

Lê Thiên 2-7-2018 Đôi lời trước khi vào bài: Bài này gợi nhắc ngày 19 tháng Tám. Lẽ ra nó trình làng đúng ngày 19/8. Nhưng...