Trang chủ Tags Ngân hàng Nhà nước

Tag: Ngân hàng Nhà nước

Phản biện câu trả lời của bà Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trước...

Đỗ Ngà 10-6-2022 Trong buổi chất vấn ngày 9/6, ông Trần Văn Lâm, đại biểu Quốc hội đã đặt câu hỏi với bà Thống đốc Ngân...

“Giao ác cho trứng”!

FB Mai Bá Kiếm 5-4-2018 Sau hôm đưa con gái về nhà chồng, tối nào bà sui gái cũng điện hỏi: “Chị ơi, con gái tôi...