Trang chủ Tags Mai Thái Lĩnh

Tag: Mai Thái Lĩnh

Nhập-Trung hay thoát-Trung? (Phần cuối)

Mai Thái Lĩnh 12-9-2019 Tiếp theo Phần I và Phần II Phần III. Con đường “thoát-Trung” của Phan Châu Trinh: Theo lời kể của Phan Văn Trường,...

Nhập-Trung hay Thoát-Trung? (Phần II)

Mai Thái Lĩnh 11-9-2019 Tiếp theo Phần I Phần II - Quan niệm của Phan Châu Trinh về nền văn minh Trung Hoa và chế độ dân...

Nhập-Trung hay Thoát-Trung?

Mai Thái Lĩnh 8-9-2019 Không phải mãi đến ngày nay, “nhập-Trung hay thoát-Trung?” mới trở thành vấn đề sinh tử đối với vận mệnh của dân...

Phan Châu Trinh: từ “thuyết tự trị” đến “chế độ tự trị”

Mai Thái Lĩnh   3-5-2019 Trong số các di cảo của Phan Châu Trinh, có hai văn bản đáng chú ý: bản thảo chưa hoàn thành...

Một Đà Lạt “thơ mộng” – còn hay mất?

Mai Thái Lĩnh 25-3-2019 Bài viết này được công bố lần đầu cách đây 8 năm trên trang Bauxite Vietnam và nhiều trang mạng khác, nhưng...

Tại sao phải bảo vệ “Đồi Dinh Thị trưởng cũ”?

Mai Thái Lĩnh 21-3-2019 Đầu năm 2018, khi phê bình “đồ án quy hoạch khu trung tâm Đà Lạt”, tôi đã nhấn mạnh sự cần thiết...

Dalat Palace hôm nay: sự suy vong của một di sản kiến trúc?

Mai Thái Lĩnh 8-2-2018 Vào cuối năm 2017, giữa lúc các nhà quy hoạch công bố một cách ồn ào dự án 3 ngàn tỷ để...

Trung tâm Đà Lạt: làm đẹp hay phá vỡ không gian kiến trúc?

Mai Thái Lĩnh 15-1-2018 Ngày 2/1/2018, trên báo Tuổi Trẻ có bài viết nhan đề “Lo ngại không gian đặc hữu Đà Lạt bị phá vỡ”,...