Trang chủ Tags Ma tù

Tag: Ma tù

Họ đã học tập những con ma…

Lò Văn Củi 16-1-2018 Ông Ba Hu đặng nói với anh Bảy Thọt: - Ê Bảy, có vụ này, bữa gặp thằng lính cũ, nói có công...

Chết như thế nào quan trọng hơn là chết ở đâu

FB Chu Mộng Long 14-1-2018 Con người ai cũng chết một lần. Điều quan trọng là chết như thế nào chứ không phải chết ở đâu....