Trang chủ Tags Lý Nhân Tông

Tag: Lý Nhân Tông

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 28)

Hồ Bạch Thảo 7-4-2020 Lý Nhân Tông : Bàn thêm về nội trị, ngoại giao, văn hóa, xã hội. Tống Cảo, Sứ thần Trung Quốc từng...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 22)

Hồ Bạch Thảo 28-3-2020 22. Lý Nhân Tông : Quân Tống xâm lăng nước ta Trong lúc Đô tổng quản Quách Quì mang đại quân trên đường...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 21)

Hồ Bạch Thảo 13-3-2020 21. Lý Nhân Tông — Chiến tranh Lý Tống: Nhà Tống chuẩn bị phục thù Trước khi thành Ung thất thủ,...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 19)

Hồ Bạch Thảo 10-2-2020 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 — phần 5 — phần 6 —  phần 7...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 18)

Hồ Bạch Thảo 9-1-2020 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 — phần 5 — phần 6 —  phần 7...