Trang chủ Tags Luật sư tố cáo thân chủ

Tag: Luật sư tố cáo thân chủ

Buổi nói chuyện giữa luật sư và thân chủ sau ngày 01/01/2018

Phạm Khánh Chương 27-6-2017 Đây là câu chuyện xảy ra giữa vị luật sư và thân chủ sau ngày hiệu lực của Bộ Luật hình sự...

Kinh nghiệm cai trị của tà quyền

Đỗ Thành Nhân 28-5-2017 Tháng giêng năm 1910 một vị quan Tri huyện của triều đình Huế say rượu đánh chết người, bị triều đình phạt...