Trang chủ Tags Luật bất hồi tố

Tag: Luật bất hồi tố

Hội nghị Trung ương 6: Quyết định “không hồi tố” có đúng luật?

Nguyễn Đăng Quang 17-10-2017 Người dân kỳ vọng Hội nghị Trung ương 6 ĐCSVN (Khóa XII) sẽ bàn và ra nghị quyết về những vấn đề...