Trang chủ Tags Luận án Tiến sĩ

Tag: Luận án Tiến sĩ

Tổng rà soát bằng tiến sĩ, thạc sĩ của cán bộ!

Lê Huyền Ái Mỹ 28-10-2022 Thôi, bỏ chuyện ông thầy thể dục dẫn giải cô giáo dạy văn ra khỏi lớp ở ngay cái trường rất...

Đề cương luận án tiến sỹ – Đề tài: Thủ pháp từ ngữ trong...

Tác giả: Nghiên cứu sinh Nguyễn CB 10-10-2017   Tên đề tài: Thủ pháp từ ngữ trong các văn kiện TBT Nguyễn Phú Trọng 1....