Trang chủ Tags Lê Xuân Mỹ

Tag: Lê Xuân Mỹ

Tôi, đứa con người tù “học tập cải tạo” (Kỳ cuối)

Lê Xuân Mỹ 18-4-2024 Tiếp theo kỳ 1 — kỳ 2 và kỳ 3 Để xoa dịu mẹ con chúng tôi, lần đầu tiên K2 có tổ...

Tôi, đứa con người tù “học tập cải tạo” (Kỳ 3)

Lê Xuân Mỹ 18-4-2024 Tiếp theo kỳ 1 và kỳ 2 Tiếp tôi trong căn nhà khách K2 là một công an mặt áo vàng, gương mặt...

Tôi, đứa con người tù “học tập cải tạo” (Kỳ 2)

Lê Xuân Mỹ 18-4-2024 Tiếp theo kỳ 1 Từ khi lập gia đình, tuy có thêm đồng lương của vợ tôi, nhưng vẫn không thể nào đủ...

Tôi, đứa con người tù “học tập cải tạo” (Kỳ 1)

Lê Xuân Mỹ 18-4-2024 LGT: Một thân hữu gửi tới Tiếng Dân bài viết của tác giả Lê Xuân Mỹ, đã được phổ biến trước đây...