Trang chủ Tags Kiểm duyệt tư tưởng

Tag: Kiểm duyệt tư tưởng

Câu chuyện tại Quân Khu 7, HUFLIT, và bài học về giải trình

Blog VOA Trân Văn 13-1-2023 Ngay trong đêm 11/1/2023, văn bản do một viên đại tá là Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và...

Văn học nắm đầu – Nghệ thuật vuốt đuôi

Phạm Trần 26-7-2018 “Đảng không áp đặt, ép buộc, gán cho văn học, nghệ thuật một nhiệm vụ "chính trị" khô khan, giản đơn, nhất thời...