Trang chủ Tags Kiểm duyệt tư tưởng

Tag: Kiểm duyệt tư tưởng

Văn học nắm đầu – Nghệ thuật vuốt đuôi

Phạm Trần 26-7-2018 “Đảng không áp đặt, ép buộc, gán cho văn học, nghệ thuật một nhiệm vụ "chính trị" khô khan, giản đơn, nhất thời...