Trang chủ Tags Khánh An

Tag: Khánh An

Trịnh Vĩnh Bình – người hạ ‘bên thắng cuộc’ (kỳ cuối)

VOA Khánh An 26-12-2021 Tiếp theo kỳ 1 — kỳ 2 Kỳ 3: Tôi sẽ cho Việt Nam thấy ‘để lâu cứt trâu hoá… vàng!’   Trong những cuộc phỏng...

Trịnh Vĩnh Bình – người hạ ‘bên thắng cuộc’ (kỳ 2)

VOA Khánh An 25-12-2021 Tiếp theo kỳ 1 Với tất cả thiện chí trở về đóng góp xây dựng đất nước, nhưng sau hơn hai thập kỷ bị...

Trịnh Vĩnh Bình – người hạ ‘bên thắng cuộc’ (kỳ 1)

VOA Khánh An 24-12-2021 Trước khi Thoả thuận Singapore năm 2006 bất thành, công chúng Việt Nam ít ai biết đến tên Trịnh Vĩnh Bình, mặc dù...