Trang chủ Tags Kê khai tài sản

Tag: Kê khai tài sản

Khai rồi giấu đi thì khai làm gì?

Phạm Trần 20-9-2018 Nhà nước Cộng sản Việt Nam bầy trò ra lệnh cho trên 1.000 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị - Ban Bí...

Thư yêu cầu công khai “Bản kê khai tài sản”

Ngày 6 tháng 5 năm 2018 Kính gửi: Ngài Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Số 1 đường Hùng Vương, Quận Ba...