Trang chủ Tags Hiệp định Paris

Tag: Hiệp định Paris

50 năm sau hiệp định Paris, một Việt Nam không còn lịch sử

Jackhammer Nguyễn 28-1-2023 Bi kịch Paris “Hòa bình ơi/ Tình yêu em như sông biển rộng/ Tình yêu em như lúa ngoài đồng/ Tình yêu em tát...

Kỷ niệm 50 năm ngày ký kết Hiệp định Paris (27-1-1973 — 27-1-2023

Đỗ Kim Thêm 26-1-2023 Nội dung Hiệp định Hiệp định về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết ngày...

Hiệp định Paris 1973: Diễn tiến, Nội dung và Hiện trạng (Phần 1)

Đỗ Kim Thêm 30-4-2021 Bối cảnh Hội nghị Paris là một quá trình đàm phán giữa Hoa Kỳ và Bắc Việt kể từ ngày 13 tháng...

Hiệp định Paris 1973: Diễn tiến, Nội dung và Hiện trạng (Phần 2)

Đỗ Kim Thêm 30-4-2021 Tiếp theo phần 1 9. Tiến trình ký kết Sau khi nghiên cứu dự thảo cho đến ngày 16 tháng 10 năm 1972, Nixon...

Phỏng vấn Henry Kissinger: Bước Đột Phá và Hiệp định Paris

Tác giả: Winston Lord Dịch giả: Đỗ Kim Thêm 1-5-2020 Lời Người Dich: Các điểm thoả thuận chính trong Hiệp Định Paris là ngưng mọi cuộc...