Trang chủ Tags Giá trị thặng dư

Tag: Giá trị thặng dư

Chất đất sét của đá tảng Macxit – Bài 4: Giá trị thặng dư

Nguyễn Đình Cống 28-10-2017 Tiếp theo: Bài 1: Bản chất con người  ––  Bài 2: Vật chất và Ý thức  --  Bài 3: Đấu tranh giai...